Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ-Nepal

Chương Trình Hành Hương Tứ Động Tâm Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ-Nepal Chương Trình Du Lịch  (08 ngày/07đêm) Ngày khởi hành: 07/12/2022 Trong kinh Jakata (kinh chuyện Tiền Thân) Đức Thế Tôn dạy: “Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?… Đây là chỗ…

Xem thêm